výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info

Komunikace na internetu (auditoria a chaty) (1/4)

Jedním z rysů, které zásadněji odlišují internet od ostatních médií je jeho interaktivita. Lze využít širokou škálu možností, které umožňují překlenout omezení na jednosměrnou komunikaci, které více či méně provází kterékoliv jiné médium. Kromě jiného internet nabízí svým uživatelům různé formy přímé komunikace mezi sebou navzájem.

Formy komunikace na internetu - obecné principy

Zřejmě všichni uživatelé internetu znají elektronickou poštu, e-mail, fungující podobným způsobem, jako pošta klasická. Na použití e-mailu jsou založené tzv. e-mailové konference (např. viz server Pandora). V průběhu vývoje internetu vznikly ovšem jiné způsoby, jak navázat či udržovat kontakt s jiným uživatelem. Tyto způsoby umožňují dokonce komunikaci v reálném čase, bez doby latence běžné u komunikace formou e-mailu. Je to tak zvané IRC (Internet Relay Chat), které vyžaduje instalaci specializovaného programu pro komunikaci. Prostřednictvím tohoto programu se uživatel napojí na určitý server, na kterém může zastihnout další účastníky, kteří se stejným způsobem využívají služeb IRC, a může začít komunikovat. Na podobném principu je založen známý program ICQ, který ovšem funguje decentralizovaně, komunikace tedy probíhá přímo mezi konkrétními účastníky bez nutnosti navštívit určitý server. ICQ lze použít i k daším věcem - jmenujme např. výměnu souborů či v poslední době i hlasovou komunikaci. Na stejném principu pracují i "konkurenční" utility MSN Messenger či AOL Instant Messenger, které ovšem přes podporu vlivných "mateřských" firem (Microsoft a America On Line) nedosahují úspěšnosti ICQ.

Výše zmíněné formy internetové komunikace ovšem nevyužívají ke své funkci world wide web. Ovšem i prostřednictvím webu je komunikace možná a právě tyto formy komunikace jsou předmětem našeho výzkumu.

Které formy to jsou konkrétně? V první řadě auditoria a chaty.

Auditoria jsou specializované servery, které nabízejí možnost jejich návštěvníkům účastnit se diskusí. Na rozdíl od tzv. chatů však tyto diskuse neprobíhají v reálném čase, účastníci diskuse tedy nevidí, co aktuálně píší jiní, nýbrž je příspěvek vždy napsán a poté odeslán, jakoby přidán na nástěnku. Zatímco na chatech stále velmi rychle přibývají příspěvky, jde o jakýsi hovor v písemné podobě, na auditoriích je možné si v klidu přečíst příspěvky třeba týden či měsíc staré. Auditoria jsou tedy zaměřena spíše na výměnu informací a zkušeností, nikoli na zážitek hovoru sám o sobě.

Auditoria na českém internetu

Nejznámějším a největším diskusním serverem je MAGEO, které fungovalo dříve pod názvem Mamedia. Při výzkumu jsem se zaměřil ještě na servery PRŮVODCE a CYBERSPACE, které se jeví, vzhledem k návštěvnosti a šíři záběru, jako nejreprezentativnější. Kromě těchto specializovaných serverů funguje ještě mnoho auditorií na jiných serverech, jsou ovšem zaměřeny na témata, kterými se primárně dané servery zabývají. Výše vyjmenované servery jsou naopak orientovány výhradně na provoz auditorií s různorodým tematickým zaměřením. Jak tyto servery fungují? Základem je uživatel, tedy každý návštěvník. Uživatel může být neregistrovaný (anonym) nebo registrovaný, mající svou přezdívku (ID) a může využívat všech funkcí. Každý registrovaný uživatel má právo založit auditorium, které může být privátní nebo veřejné, přidané do seznamu auditorií. U privátních auditorií může jejich zakladatel (moderátor) určit, které skupiny uživatelů (neregistrovaní, registrovaní, přátelé) má právo jej číst, přispívat do něj, mazat atd.. Auditorium, ve kterém se za určitou dobu neobjeví ani jeden nový příspěvek, je automaticky vymazáno. Komplexní správu auditorií má na starost administrátor, který dle svého uvážení zařazuje nová veřejná auditoria do kategorií, může i mazat, atd.

Kromě auditorií mohou jednotliví uživatelé komunikovat pomocí pošty, tedy naprosto soukromé komunikace. Další možností je prostor pro informativní osobní stránky pro každého registrovaného uživatele. Systém umožňuje zjišťovat informace o každém registrovaném uživateli, např. použitím funkce hledání zjistíme všechny příspěvky od každého jednotlivého autora, atd. Funkcí hledání je možné samozřejmě hledat cokoliv, jako např. na Seznamu, ovšem pouze uvnitř serveru.

Každý registrovaný uživatel si může zabookmarkovat svá oblíbená auditoria. Podle tohoto systému se tvoří TOP nejoblíbenějších (tedy vlastně nejvíce bookmarkovaných) auditorií.

Chaty na českém internetu

Stejně jako v případě auditorií, chatů, tedy možností k "online-pokecu" najdeme na webu velké množství. Ovšem většina z nich je víceméně privátních, pro pár známých, nebo vzhledem k malé návštěvnosti nepoužitelných. Vysoká návštěvnost charakterizuje servery X-chat a X-talk, což nám umožnilo jejich kvantitativní analýzu.

Tyto velké servery nabízejí uživateli možnost zapojit se do hovoru v určitém "roomu", tedy místnosti. Návštěvník přicházející na chat vybírá dle základních témat, poté již vidí názvy jednotlivých místností (ty mohou být stálé, nebo přechodné založené jakýmkoli registrovaným uživatelem) a přezdívky ("nicky") uživatelů, kteří se v těchto místnostech nacházejí. Může pak vstoupit do vybraného roomu a začít komunikovat.

další >>
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001