výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info

Osobní stránky na českém internetu (2/2)

Analýza obsahu

První částí analýzy obsahu se zaměřuje na výskyt následujících prvků osobních stránek: osobní info (informace o osobě autora), odkazy, download (stažení), foto. Jelikož může být pochopitelně více těchto prvků na jedné webové prezentaci zároveň, byla tato informace zjišťována prostřednictvím čtyř samostatných alternativních znaků. Konkrétně: osobní info a odkazy se nachází na srovnatelném počtu osobních stránek (63 a 64 procent). Fotografii (či přímo fotogalerii) autora stránky najdeme na 52 % osobních stránek. Méně již je zastoupena položka download (25,5 %).

Analýza obsahu osobních stránek
obsah

Kromě výše zmíněných "standardních" obsahových prvků nalezneme na stránkách různorodé vlastní výtvory autorů stránek (35,5 %). Jaké druhy vlastních výtvorů zde nalezneme? V první řadě se jedná o různé počítačové aplikace (programy) - 35,2 % a literární výtvory (povídky, básně) - 32,4 %. Písemné práce z oborů exaktních věd najdeme na 16,9 % stránek, počítačová grafika a eseje z oboru humanitních věd (obojí 8,5 %) jsou zastoupeny podobně, jako obrazy a kresby (7 %). Hudební nahrávky autorů se objevují ve 2,8 % (konkrétně na dvou osobních prezentacích) a ostatní výtvory jsou zastoupeny 4 případy (5,6 %).

Vlastní výtvory na osobních stránkách
Vlastní výtvory na osobních stránkách

Nakonec analýzy obsahu ještě zodpovězme otázku, kolik jednotlivých stran tvoří osobní webové prezentace. Nejčastější (47 %) je počet desíti stran a větší. Dvě až pět dílčích stránek tvoří 21 % osobních webových prezentací a v 18 % případů je prezentace tvořena šesti až devíti stránkami. Čtrnácti procentům tvůrců postačila jediná stránka.

Počet jednotlivých stránek tvořících prezentaci
Počet jednotlivých stránek tvořících prezentaci

Analýza účelu

Stejně jako u analýzy obsahu, účelů osobní stránky může být u každé jednotlivé osobní webové prezentace vícero, proto byl účel zjišťován prostřednictvím čtyř alternativních znaků. Prezentace sebe (vlastní osoby) a prezentace věcná (zájmová) jsou zastoupeny v podstatě stejným dílem, konkrétně 67 a 67,5 procenty. Výrazně méně slouží osobní stránky k profesní prezentaci (16 %) a prezentaci komerční (7 %).

Analýza účelu
Analýza účelu

Učiníme-li analýzu účelu vzhledem k věkové kategorii, vidíme, že těm autorům, kteří nenechávají na stránkách nějaký údaj o svém věku, neslouží stránky k sebeprezentaci, což je jistě zjištění nikoliv překvapivé. Podle věkových skupin nelze rozlišit nějaké významné rozdíly v použití stránek k sebeprezentaci. Stejně tak u věcné (zájmové) prezentace nejsou velké rozdíly mezi věkovými skupinami, najdeme ji u 60 - 73 % stránek ve věkových skupinách s významnějšími četnostmi. Zato u prezentace profesionální vidíme výrazně vzrůstající tendenci při postupu do vyšších věkových kategorií. Její zastoupení od věku 25 let a výše je zhruba 40 %. Ovšem pouze okolo 5 % v případě autorů, kteří údaj o svém věku neuvádějí. Naopak komerčně zaměřené prezentace nacházíme nejvíce (12 %) u těchto tvůrců. Má to svou logiku - pokud někdo prezentuje svou osobu, pravděpodobně uvede i údaje o sobě, naproti tomu pokud někomu stránky slouží k vydělávání peněz, bude samotná osoba autora spíše skryta.

Prezentace sebe
věkanonecelkem
počet%počet%
nezjištěno3238,15261,9 84
40-491100001
30-39787,5112,58
25-29168042020
20-244892,347,7 52
15-192787,1412,931
12-143751254
celkem134 66 200
Prezentace věci
věkanonecelkem
počet%počet%
nezjištěno6172,62327,484
40-491100001
30-394504508
25-29126084020
20-243465,41834,652
15-19227192931
12-141253754
celkem135 65 200
Prezentace profesionální
věkanonecelkem
počet%počet%
nezjištěno44,88095,284
40-491100001
30-39337,5562,58
25-29840126020
20-241325397552
15-1939,72890,331
12-140041004
celkem32 168 200
Prezentace komerční
věkanonecelkem
počet%počet%
nezjištěno1011,97488,184
40-490011001
30-390081008
25-29002010020
20-2435,84994,252
15-1913,23096,831
12-140041004
celkem14 186 200

Tematické analýza

Konkrétní témata, kterým se autoři osobních stránek zabývají, bylo možné identifikovat u 71,5 % osobních stránek. Nejčastějším tématem jsou počítače, internet a mobilní komunikace (tedy to samé, co tvoří obsah kategorie ivt u oborů činnosti) - 28 %. Témata humoru (zábavy, vtipů) nacházíme u 18,2 % stránek. Téma hudby je součástí 15,4 % stránek. Nad hranicí 10 procent ještě nalezneme téma cestování a místopisu (12,6 %) a sport (11,2 %). S 8,4 procenty nacházíme téma her spolu s kulturou, uměním. Téma lidé, jiné osoby a známí je zastoupeno u 7 % osobních prezentací. Dopravní prostředky (hlavně se jednalo o automobily a motorky) jsou tématem 5,6 % osobních stránek a za nimi v závěsu jsou témata obecně vědecká (4,9 %) a technická (taktéž 4,9 %). Témata zvířata (2,8 %), ekologie, drogy, eseje (všechny tři po 2,1 %), styl, sběratelství, minority a absolutno (1,4 %) jsou již zastoupena epizodicky.

Témata na osobních stránkách
Témata na osobních stránkách

Počet přístupů, aktualizace

Ve zvolených kategoriích 0-200, 201-1000 a 1001-10000 se prezentace, které nabídly možnost zachytit údaj o počtu přístupů, poměrně rovnoměrně rozložily. Kategorie 201-1000 a 1001-10000 mají téměř shodné zastoupení (36,6 resp. 35,6 %), kategorie do 200 přístupů má 27,8 %. Je nutné upozornit na různou dobu, za kterou se počty přístupů u jednotlivých stránek nashromáždily. Přesto lze uvažovat o tom, že rozložení počtu přístupů je pravděpodobně spíše exponenciální.

Návštěvnost osobních stránek
Návštěvnost osobních stránek

Rozdíl mezi datem poslední aktualizace a datem výzkumné návštěvy stránky je také závislý na tom, od kdy je stránka na webu přístupná. Přesto narůstající počet stránek v kategoriích s prodlužující se dobou mezi aktualizací a návštěvou (maximum - 33 % je dokonce v kategorii, kdy mezi poslední aktualizací a výzkumnou návštěvou uplynulo 180 až 365 dní, tedy půl roku až rok) svědčí o tom, že mnoho osobních stránek je jednou vytvořeno, vystaveno a poté se již buď nemění, anebo jsou změny řídké.

Aktualizace osobních stránek
Aktualizace osobních stránek

Závěrem

Osobní stránky na internetu jsou zajímavým jevem. Jak se ukazuje, jedná se o výrazně "mužský" fenomén s velkou vzdělanostní diferenciací. K osobním stránkám mají blíže ti, kteří jsou buď ve světě počítačů a internetu doma, nebo alespoň ti, kteří přemýšlejí exaktně a účelově - vědečtí pracovníci či podnikatelé. Osobní stránky na webu jsou v rukou mládeže od 15 do 30 let.

Osobní stránky jsou místem, kde lidé prezentují sebe, ale i věci, které je zajímají. Pro mnoho z nich se stává osobní web formou sebevyjádření, místem, kde mohou předložit ostatním to, co mají rádi, nebo to, co vytvořili. Ovšem stejně tak zde lze nalézt výpověď o sebestřednosti a povrchnosti mnoha těch, kteří své výtvory na webu vystavují.

Pod čarou - kvalitativní poznámka

Informace o autorově osobě se na stránkách objevovaly v rozmanitých podobách. Spíše v menšině se vyskytovala "střízlivá" forma s alespoň základními údaji o autorovi - naopak často měla tato část stránek jinou podobu. První tendencí byla snaha o jakousi uvolněnost, zábavnost a vtipnost (spíše "vtipnost") - autor lidově řečeno všelijak "mlžil". Druhým výrazným rysem byl egoismus, s jakým vystavují někteří tvůrci stránek svá nabubřelá Já.

Prvně zmíněná tendence koresponduje i s faktem, že zábava a humor je (hned po počítačové problematice) nejčastějším tématem, kterým se zabývají tvůrci osobních stránek.

Nechtěl bych příliš zabíhat do hodnocení, v jaké míře je humor obsažený na osobních stránkách pokleslý a o úpadku svědčící. Fakt je ovšem to, že jen výjimečně dokáže nějaký autor stránek zaujmout originálním humorem. Těch pár laciných rádoby vtipných schémat se po shlédnutí narůstajícího počtu stránek brzy okouká a další setkání s vtipem v obnošeném kabátě vzbouzí spíše skřípění zubů, než úsměv na rtech. Tristní je, když si autor na podobných fádních nesmyslech zjevně zakládá.

Podobná tendence, tedy zaujmout za každou cenu nikoli obsahem, nýbrž formou, se projevuje i v používání přehršle různých "rozhýbaných" obrázků. Přestože nadbytečné používání blikajících a animovaných obrázků a ikon je často kritizováno autoritami na poli webové tvorby, mnoho lidí si nenechá ujít příležitost ukázat, že podobné kousky dokáže.

Značný počet stránek, na kterých lze nalézt kvanta fotografií autora od kolébky až po snímky typu "Jára Cimrman ležící.spící.bdící." je dle mého názoru ukázkou toho, jak silně si někteří autoři osobních stránek zakládají na svém Já. Nelze samozřejmě zapomenout na to, že stále mluvíme o osobních stránkách, proto se může podobná náplň takových stránek zdát přirozená. Ovšem vypadá to, že pojem "osobní" si mnozí autoři webových stránek vyložili jakožto "sebestředné", nikoliv "osobité, originální".

<< předchozí
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001