Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info


Knihy

Publikace doc. PhDr. Petra Saka, CSc. "Úvod do teorie bezpečnosti".
anotace, annotation, obsah, recenzní posudek prof. PhDr. Petr Ondrejkovič, DrSc., recenzní posudek Mgr. Petr Žantovský, PhD.

Publikace doc. PhDr. Petra Saka, CSc. a Mgr. Karolíny Kolesárové "Sociologie stáří".
- anotace, annotation, obsah, content, recenze Kolář, recenze Valisová, hlavní cena

Karolína Kolesárová "Životní styl v informační společnosti" - annotation, anotace, bibliografické údaje, a obsah

Petr Sak, Karolína Kolesárová: Sociologie stáří a seniorů

Petr Sak a kol.: Člověk a vzdělání v informační společnosti - ukázka z 2. kapitoly, subkapitola „Eroze demokracie a současné prvky totalitarizmu“

Petr Sak: Česká sociologie mládeže (česky), (rusky) - Heslo pro mezinárodní encyklopedii výzkumů mládeže

Petr Sak, Karolína Saková: Young People in the Czech Republic

Petr Sak: Proměny české mládeže

Petr Sak, Karolína Saková: Mládež na křižovatce

- objednat

Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001