Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info


Petr Sak, Karolína Saková: Mládež na křižovatce

resume - cz
resume - en
obsah - cz
contents - en
přečtěte si recenze
vyšlo: květen 2004
nakladatelství: Svoboda Servis
počet stran: 240
kde koupit: v dobrých knihkupectvích nebo přímo od autora

Základní ideou publikace je sociologicky postihnout mladou generaci na počátku procesu začleňování české společnosti do evropských struktur, utváření evropské identity a vzniku informační společnosti. Jednotlivé aspekty utváření současné mladé generace a jejího působení ve společnosti jsou analyzovány ve 12 kapitolách.

Empirické poznatky ukazují, že nová mladá generace není vylepšenou projekcí předcházející generace mládeže. Je výsledkem odlišných podmínek sociální reprodukce a nových jevů ve společnosti. Od předchozích generací mládeže se odlišuje fenoménem drog, digitalizací životního pole a životního stylu, existenční úzkosti z budoucnosti a rozlomením mladé generace, jejíž část se ocitá za digitální přehradou s hrozbou sociálního vyřazení (excluse). V publikaci jsou na základě empirických dat otevřena nová témata vlivu computerizace na osobnost jedince, s výzvou pro vědní disciplíny jako jsou pedagogika a psychologie.

objednat... resume... obsah...
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001