výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info

Život české mládeže očima sociologa

Taková publikace v pracovní knihovně mnoha profesí opravdu chyběla, a to zejména: pedagogů, psychologů, sociologů, sociálních pracovníků, policistů i soudců a vůbec všech těch, kteří se prací s mládeží zabývají ve svém volném čase a chtějí vidět dále, za hranice svého klubu, oddílu, sdružení. Všem je určena naprosto jedinečná publikace sociologa Petra Saka PROMĚNY ČESKÉ MLÁDEŽE.

Autor v knize o necelých tří stech stranách podává obraz české mládeže posledního desetiletí, který vychází z databází třiceti empirických výzkumů. Ty byly převážně realizovány v rámci grantů ministerstev školství a vnitra. Kromě základních témat jako výzkumu hodnotového systému mládeže nebo jejího volného času se autor pouští i do popisu závažných jevů z oblasti sociální deviace. Zde je největší prostor věnován drogové problematice. Autor ji doslova považuje za průsečík řady problémů v životě mladé generace. "Podíl jedinců, kteří zkusili drogu, se ve věkových skupinách normální populace pohybuje od 16% ve skupině nad třicet let do 18% ve věkové skupině 15 - 16 let".

Petr Sak však postoupil ještě dále. Z nepřehledné, ale již průběžně zkoumané džungle sociální patologie u mládeže, se vydal i na místa, kde jsou lvi (jak říkají starověcí mořeplavci). prozkoumal oblasti zatím sociologicky důkladně neprobádané, a to úlohu médií, a vůbec informací v životě české mládeže, a také její duchovní a náboženský život. Zvláště toto poslední téma patří v knize k tomu nejpůvodnějšímu a nejoriginálnějšímu. Petr Sak totiž nezůstává jen v rovině poznávání obecného světového názoru u mládeže, ale jde mnohem více do hloubky. Zjišťuje postoje mladých lidí k církvím a dokonce k takovým otázkám, jako je posmrtný život či úloha náboženského vůdce, nebo mapuje obeznámenost mládeže se světovými náboženstvími. "Poklas zájmu o spiritualitu či náboženství a s tím spojená úroveň znalostí souvisí s vývojem vzdělávacího systému, kultury a vývoje hodnotového systému".

Autor se výborně zhostil úlohy člověka, který na jednu stranu chce podat souhrn objektivních vědeckých informací, na druhou stranu cítí potřebu zařadit je do určitého kontextu, kde se přirozeně projeví i jeho osobní postoj k dané problematice. Díky této náročné dvojroli se publikace stala kromě výčtu klíčových dat i čtivým dokumentem ze života mladé generace konce druhého tisíciletí.

resume...  objednat...
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001