výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info

Internet a formy jeho využívání v české společnosti

K moderním technologiím, které nejvíce proměňují náš život patří Internet. Zatímco počátkem devadesátých let "informační dálnice" neměla u nás praktický význam, v současnosti si velké skupiny lidí neumí již život bez Internetu ani představit. V posledních čtyřech letech je dynamika šíření Internetu obrovská, zvláště u mladé generace.

V roce 1997 využívalo Internet na vlastním počítači 4% mladých lidí ve věku 15-30 let a na cizím počítači 23% (Sak,P. Proměny české mládeže. Petrklíč 2000. s.198). Podle současného výzkumu využívá Internet 59% mladých lidí stejné věkové skupiny. Za pouhé čtyři roky se tedy počet uživatelů Internetu zdvojnásobil a v současnosti Internet používá více než polovina mladé generace. Pochopitelně, že i mezi mladou generací jsou rozdíly ve frekvenci, rozsahu a způsobu využívání Internetu.

Před čtyřmi lety nebyly formy využívání Internetu příliš diferencovány a také uživatelé Internetu byli vzdělanostně a sociálně více homogenní. Tím jak se rozvíjí Internet jako technologie, objevují se další technologické možnosti jeho využívání. Také narůstání podílu uživatelů Internetu mezi populací a tedy také jejich větší heterogenita vede k diferenciaci informačních potřeb a k využívání různých funkcí Internetu.

Graf uvádí výsledky reprezentativního empirického výzkumu na vzorku 1900 respondentů a srovnává v procentech podíly uživatelů jednotlivých služeb Internetu u mladé generace ve věku 15 -30 let a u populace nad 30 let. Vidíme, že Internet a zvláště některé jeho služby se staly nedílnou součástí života mladé generace. Zvláště u studentů středních a vysokých škol a u absolventů těchto škol je využívání elektronické pošty, získávání praktických informací (doprava, kultura, apod.), posílání sms zpráv prostřednictvím Internetu či surfování naprostou samozřejmostí. Je logickým důsledkem, že využívání Internetu společně s dalšími moderními technologiemi mění životní styl mladých lidí a postupně bude ovlivňovat i utváření nových generací mládeže.

Využití internetu
Využití internetu
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001