Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info

Informatizace české společnosti v kontextu globalizace a evropské integrace

název: Anotace výzkumu
řešitel: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc
název: Seznam výzkumných akcí realizovaných v rámci grantu
řešitel: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc

Dílčí výsledky:

název: Internet a formy jeho využívání v české společnosti
řešitel: Doc.PhDr. Petr Sak, CSc
název: Komunikace na internetu (auditoria a chaty)
řešitel: Jakub Havel
název: Osobní stránky na českém internetu
řešitel: Jakub Havel
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001