Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info

OBSAH

 1. Hodnotová orientace
  1. Žebříček hodnot
  2. Metodika párových hodnot
  3. Hodnotová orientace a civilizační procesy
 2. Postoje k jiným sociokulturním entitám
  1. Postoje k národnostním, etnickým a náboženským skupinám
  2. Faktory ovlivňující utváření postojů
  3. Postoje ke specifickým marginálním skupinám mládeže
 3. Mladá generace, náboženství a společensko-politické směry
  1. Postoje české mládeže k náboženským směrům
  2. Postoje české mládeže ke společensko-politickým směrům
 4. Česká a evropská identita, evropská integrace
  1. Nejdůležitější období a osobnost českých dějin
  2. Reflexe mezní situace novodobých českých dějin
  3. Vlastenectví, evropanství a evropská integrace
  4. Jazykové znalosti mladé generace
 5. Volný čas mládeže
  1. Volnočasové aktivity
  2. Časový snímek
  3. Obecné orientace ve volném čase
  4. Vývoj volnočasových aktivit mládeže
  5. Zařízení pro volný čas
 6. Participace na řízení
  1. Občanská, společenská a politická participace
  2. Ekonomická participace
 7. Drogové závislosti
  1. Drogy
  2. Alkohol
  3. Nikotin
 8. Média
  1. Pozice mediálních aktivit u mladé generace
  2. Televize
   1. Frekvence sledování televizních stanic
   2. Očekávání od televizního vysílání
   3. Oblíbenost televizních pořadů
   4. Objektivnost a komplexnost informací
   5. Vyváženost českých, evropských, amerických pořadů
   6. Negativní jevy v televizním vysílání
   7. Hodnocení vlivu televize
  3. Rozhlas
  4. Četba knih
   1. Četba knih v současné masové kultuře
   2. Vývoj četby knih
   3. Četba knih v časovém snímku populace
 9. Osobní počítač a internet
  1. Osobní počítač
   1. Přístup k PC a jeho využívání
   2. Způsob využívání PC
   3. Místo používání cizího PC
   4. Znalosti a dovednosti potřebné k používání PC
  2. Internet
   1. Přístup k internetu
   2. Způsob využívání internetu
   3. Místo a frekvence používání internetu
   4. Čas připojení na internet
   5. Elektronická pošta a chaty
 10. Životní cíle, životní problémy a životní dráha
  1. Vývoj společnosti - základna životních drah generací
  2. Životní problémy
  3. Životní cíle
  4. Životní dráha, průsečík osobnosti a společnosti. Reprodukce elit
 11. Sociálně-ekonomické postavení a jeho reflexe mladou generací
  1. Problémy s bydlením
  2. Spokojenost v zaměstnání
  3. Profesní perspektiva a nezaměstnanost
  4. Nezaměstnanost
  5. Migrace za prací
  6. Kompetence k uplatnění na trhu práce
  7. Zájem podnikat
 12. Komputerizace společnosti a digitalizace životního pole
  1. Vybavenost technickými prostředky
  2. Kyberkultura
  3. Digitalizace životního pole mládeže
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001