Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info

Recenze knihy "Proměny české mládeže"

název recenze: O proměnách mládeže
autor: Prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc.
publikováno: Právo, 20.12. 2000
název recenze: Život české mládeže očima sociologa
autor: Lukáš Doubrava
publikováno: Učitelské noviny, 2/2001
název recenze: Premeny českej mládeže
autor: Doc. PhDr. Ladislav Macháček, PhD.
publikováno: Mládež a spoločnosť, Bratislava, 4/2000
název recenze: SAK, P.: Proměny české mládeže. Česká mládež v pohledu sociologických výzkumů
autor: PhDr. Mojmír Vážanský,CSc.
publikováno: Vychovávateľ. EDUCATIO: Bratislava
název recenze: Proměny české mládeže
autor: prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.
publikováno: Pedagogická orientace 4/2001.Česká pedagogická společnost
název recenze: Proměny české mládeže
autor: Nataša Mazáčová
publikováno: časopis Moderní vyučování a Česká škola
název recenze: Petr Sak: Proměny české mládeže
autor: Doc.PhDr.Radomír Havlík, CSc.
publikováno: Sociologicky časopis. 5/2002
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001