výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info

O proměnách mládeže

Na knižním trhu se objevila aktuální publikace, která přispívá k objasňování časté otázky, jaká je vlastně dnešní mládež. Kniha Petra Saka Proměny české mládeže (vydalo nakladatelství Petrklíč, 2000, s. 291) je založena na důkladné analýze a zobecnění neobyčejně rozsáhlého a dlouhodobého (1979-1998) výzkumu mládeže. Tento časový rozsah umožnil autorovi vidět sledovanou problematiku jak ve vývoji, tak v souvislosti s proměnami širší sociální skutečnosti. Zachytil tak důležité rysy života mládeže v období změn, kdy realizace evropských sjednocovacích procesů, globalizace, informatizace a medializace společnosti vytvářejí novou sociální realitu, na níž se mládež na jedné straně adaptuje, a na straně druhé tuto skutečnost vytváří jako aktivní subjekt těchto změn. Publikace usiluje o relativně ucelený pohled na mladou generaci, jako je hodnotový vývoj a hodnotová orientace mládeže, sleduje její občanské a politické zrání, duchovní a náboženský život, osvojování společenských norem a životního stylu. Formuluje i otevřené a rozporné projevy procesů utváření základních motivací, životních cílů, generačních proměn aj. V tomto rámci mají své místo i analýzy sociálně deviantních jevů (růst kriminality, prostituce, narkomanie aj.). Východiskem k řešení uvedené problematiky je přístup sociologický. Avšak v souladu s charakterem problematiky mládeže autor uplatňuje i hlediska psychologie, především sociální psychologie, filozofie, etiky, pedagogiky. Publikaci s prospěchem využijí všichni, kdo pracují s mládeží a chtějí svou práci opřít o hlubší poznání.

resume...  objednat...
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001