Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info


Novinky

2020
Sak, P., Kolesárová, K. „Faktory ovlivňující dynamiku sociálních jevů, právních norem a kriminality ve vztahu ke společnosti“ .
Referát přednesený na mezinárodní konferenci „Paralely a divergencie“ (slovensko-české kriminologické dni) a publikovaný ve sborníku Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník příspěvků. Praha: VŠFS, 2020.
2020
Sak P. „Sociálno a sociální bezpečnost“.
Článek do sborníku uspořádaného na počest prof. Viktora Porady
Červenec 2020
„Komunizmus a totalita se vylučují“, publikováno na Nové republice, Prvních zprávách a dalšími médii.
Prosinec 2019
Křest knihy vikáře Jendy Balíka „S mladými ke Kristu“
Duben 2019
Nekrolog JUDr. Miroslava Polreicha
21.1.2020
Petr Sak - vystoupení „Mládež v konfrontaci generací“ na Ransdorfské konferenci konané 22. 2. 2019 v Evropském domě.
20.1.2020
17.11.1989, mýtus a realita.
Analytická studie publikovaná 9.11.1989 na Nové republice a Prvních zprávách a převzatá Svobodným rádiem a dalšími médii.
20.5.2018
Publikace doc. PhDr. Petra Saka, CSc. "Úvod do teorie bezpečnosti. Nekonvenční pohledy na minulost, přítomnost a budoucnost lidstva.“
Anotace, Annotation, Obsah,
Recenzní posudek prof. PhDr. Petr Ondrejkovič, DrSc.,
Recenzní posudek Mgr. Petr Žantovský, PhD.
22.2.2016
Publikace doc. PhDr. Petra Saka, CSc. a Mgr. Karolíny Kolesárové "Sociologie stáří".
- anotace, annotation, obsah, content, recenze Kolář, recenze Valisová, hlavní cena
22.2.2016
Kniha Karolíny Kolesárové "Životní styl v informační společnosti".
- annotation, anotace, bibliografické údaje, a obsah
22.2.2016
Studie "Generace, mládež a její výzkum"
Doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
29.10.2012
Pozvánka na křest knihy "Sociologie stáří a seniorů"
22.10.2012
Vyšla nová kniha "Sociologie stáří a seniorů"
Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., Mgr. Karolína Kolesárová
6.8.2012
„Přímá volba prezidenta ano, ale …“ článek publikovaný v Britských listech 25.7.2012.
Doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
6.3.2012
Studie o mládeži zpracovaná pro MŠMT ČR na základě výsledků grantů
Doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
8.4.2011
Za příklonem k TOP 09 neznalost a neinformovanost
Rozhovor pro Halo noviny, uveřejněný 28.5.2010
5.8.2010
Výsledky grantu MŠMT ČR: „Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku“ za rok 2009.
25.11.2009
Text Mgr. Karolíny Kolesárové „Vzdělanostní společnost“.
13.11.2009
Informace o grantu MŠMT ČR: „Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku“ (2006 - 2011).
Výsledky, výstupy a poznatky.
26.10.2009
Doc. Petr Sak odpovídá na dotazy na webu "Ne základnám".
12.09.2009
Stalinismus a totalita včera, dnes a zítra - Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
Článek zveřejněný v revue Prostor, 83/2009.
7.9.2009
Zpráva z výzkumu vzdělávání
7.9.2009

Fotografie z tiskové konference 22. července 2009


Účastníci tiskové konference
Doc. Sak poskytuje rozhovor České televizi a Českému rozhlasu
Doc. Sak prezentuje výsledky výzkumu
14.7.2009

Pozvánka na tiskovou konferenci

Dovoluji si Vás pozvat na tiskovou konferenci výzkumného grantu „Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku“, jehož zadavatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Tisková konference se uskuteční ve středu 22. července 2009 od 10.00 hodin.

Místo:         kavárna JAM Café
(Casting Café)
                    Palác Metro,
                    Národní třída 25, Praha 1


I. poschodí, schodiště E (vstup z pasáže Palác Metro).

Tématem tiskové konference budou informace o grantu a především průběžně výsledky z uskutečněných empirických výzkumů zaměřených na generaci seniorů

Na Vaši účast se těší

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc.– ASOV
řešitel grantu

Potvrzení účasti:        sak@mbox.dkm.cz
25.6.2009
Vztahy mezi generacemi
Příspěvek je první části statě „Děti a mládež na počátku mediální a informační společnost“ publikovaného v čísle 5/2009 Česko-slovenské pediatrie
4.6.2009
Informace o grantu MPSV ČR: „Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti“ (2004 - 2007).
Výsledky, výstupy a poznatky.
5.1.2009
Číslo 80 revue Prostor bylo věnováno sporu o evropské hodnoty. Petr Sak přispěl článkem „Evropská identita a hodnoty“. Nad tematickým číslem revue Prostoru byla uspořádána panelová diskuse, která byla uvedena v České televize v pořadu Politické spektrum.

1.12.2008
Pozvánka na diskusi nad tématem nového čísla revue PROSTOR 80

Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky ve spolupráci s revue PROSTOR vás zvou na diskusi s autory a hosty nad tématem nového čísla revue PROSTOR 80, které právě vychází

SPOR O EVROPSKÉ HODNOTY - KLÍČ KE SPOLEČNÉ BUDOUCNOSTI

Účastníci panelové diskuse:
Monika Pajerová, předsedkyně ANO pro Evropu, Rudolf Kučera, politolog, Petr Pithart, senátor, Petr Sak, sociolog, Michal Semín, publicista

Diskusi povedou Milan Hanuš a Zdena Mejzlíková, redaktoři revue PROSTOR

Diskusní večer se koná v úterý 9. prosince 2008 od 18 do 20 hodin v Eurocentru Praha, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Milí čtenáři, jste srdečně zváni!
28.11.2008
Upozornění na besedu nad knihou "Člověk a vzdělání v informační společnosti", která se koná v Klubu sociologů a psychologů 3. prosince v 17,00 hod. v budově Politických vězňů 9, Praha 1, v místnosti č. III/153.
21.11.2008
Uvádíme odkaz na vystoupení doc. PhDr. Petra Saka, CSc. na mezinárodní konferenci Protiraketová obrana USA v Evropě, která se konala na FF UK 2.11.2008.
24.10.2008
Pozvánka na přednášku doc. PhDr. Petra Saka, CSc. "Člověk a média v 21.stol." konanou v neděli dne 9.11.2008 od 13,00 hod. v sídle o.s. Melius, Praha 5, Nušlova 2515/4.
1.10.2008
Sak, P. Dva scénáře mediální civilizace, dvě vize digitalizovaného světa
Publikováno v Revue Prostor č.79
1.10.2008
Pozvánka na diskusní seminář "Skleníkové děti - nová výzva pro ekologickou výchovu" pořádaný Společností pro trvale udržitelný život, který se bude konat v úterý 7. října 2008 od 16,00 hod. na Novotného lávce 5, Klub techniků, místnost č. 319.
22.09.2008
Zveřejňujeme text J. L. Fischera „Pokus o nástin systému sociologie“, který autor před 40 lety poskytl studentům sociologie z Klubu mladých sociologů.
10.09.2008
Politik – alfa samec ve smečce - Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
Publikováno v Revue Prostor č. 79
13.03.2008
Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? - Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
Článek zveřejněný na Britských listech 29.2.2008.
24.10.2007
Pozvánka na křest knihy Sak, Petr a kol. Člověk a vzdělání v informační společnosti, který se uskuteční v úterý 13.11.2007. Zde je ukázka z 2. kapitoly, subkapitola „Eroze demokracie a současné prvky totalitarizmu“.
23.10.2007
Na serveru LUPA byl publikován seriál tří článků vycházejících z grantu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Vliv komputerizace české společnosti na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti“.
Publikované články:
1. Technologická vybavenost - primární předpoklad komputerizace české společnosti (15. 11. 2006)
2. Počítačová gramotnost a způsoby jejího získávání (28. 11. 2006)
3. Jak internet mění společnost (10. 1. 2007)
30.8.2007
Přednáška doc.PhDr.Petra Saka, CSc. "Občanská společnost a evropská identita" na 14. ročníku evropské letní školy výchovy k občanství a evropanství Univerzity Palackého. Olomouc, 21.8.2007
17.2.2007
Divergence of lifestyles of the younger and older generations - Mgr. Karolína Saková
Referát přednesený na konferenci European Sociological Association (ESA), sekce 'Youth & Generation'
Slovensko, Smolenice, 19. - 22. ledna 2007
17.2.2007
Mýty a axiomatizace společenské a politické reality - Doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Referát přednesený na Politologickém kongresu v Olomouci
Olomouc, 8. - 10.9.2006
17.2.2007
V časopise Ost-West-Gegeninformationen (Vierteljahresschrift, Jg. 18, Nr. 3/2006) byl publikován článek Doc. PhDr. Petra Saka CSc. a Mgr. Karolíny Sakové "Tschechien: Veränderungen im jugendlichen Lebensstil".
12.11.2006
Rozostření hranice mezi normalitou a deviací a dopady na vztah mezi jedincem a společností - Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
Referát přednesený na mezinárodní konferenci „Mládež a kriminalita“,
Nitra, 25.-27.10.2006
12.11.2006
Osamocení člověka na počátku informační společnost – Mgr. Karolína Saková
Referát přednesený na mezinárodní konferenci „Sociália 2006“,
Hradec Králové, 20.-21.10.2006
12.11.2006
Vzdělání v životním stylu člověka informační společnosti - Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
Referát přednesený na mezinárodní konferenci „Sociália 2006“,
Hradec Králové, 20.-21.10.2006
11.11.2006
Česká sociologie mládeže (česky), (rusky) - Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
Heslo pro mezinárodní encyklopedii výzkumů mládeže
11.11.2006
Proměny volného času a zaostávání pedagogiky - Doc.PhDr. Petr Sak, CSc.
Referát přednesený na mezinárodní konferenci „O výchově a volném čase“,
Brno, 15.-16.6.2006.
31.10.2006
Analytická studie „MLADÍ LIDÉ V ČESKÉ REPUBLICE“ poskytuje výsledky výzkumů mládeže z grantu MŠMT ČR „Mladá generace na počátku integrace české společnosti do evropských struktur“. Podrobnější analýzu mládeže lze nalézt v knize Petr Sak, Karolína Saková: Mládež na křižovatce.

Analytical study “YOUNG PEOPLE IN THE CZECH REPUBLIC“ contains results of youth research from the grant of the Ministry of Education "Young Generation at the Beginning of the Integration of the Czech Society into the European Structure". More detailed analyze can be found in the book Petr Sak, Karolína Saková: Mládež na křižovatce - Youth at the Crossroads (including English contents and resume).
24.07.2006
Nový referát přednesený na semináři pořádaném Komisí pro životní prostředí AV ČR Odcizování přírodě – důsledek či příčina krize člověka a společnosti .
24.07.2006
Nový referát E-learning ve škole a ve volném čase .
15.07.2006
Zajímavý referát Revolta či virtuální existence.
03.06.2006
Referát Faktory vedoucí k erozi autority v současné české společnosti.
03.06.2006
Článek Mládež a naděje.
07.03.2006
Prezentace se základními výsledky výzkumu Digitalizace televizního vysílání je k dispozici ke stažení ve formátu PDF.
09.10.2005
Tři příspěvky v rubrice referáty, recenze na knihu Mládež na křižovatce od Doc.PhDr. Radomíra Havlíka, CSc.
30.04.2005
Článek Protikladné trendy ve vývoji spirituality a sekularizace české společnosti a mladé generace, který byl uveřejněn v časopise Budoucnost církve.
09.04.2005
Přibyl referát Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti z konference Proměny pedagogiky, která se konala v únoru v Praze, a také referát Sociální stát - výsledek evropské historie a součást evropské identity z konference Ženy, sociální stát a globalizovaný svět (Praha, 5.3.2005).
12.12.2004
V rubrice Referáty si můžete přečíst příspěvek týkající se problematiky bezpečnostní vědy, přibyla také nová recenze knihy Mládež na křižovatce od Petera Ondrejkoviče.
18.10.2004
Referát Média, informační technologie a kulturní úroveň české populace z konference Kultúra-priestor interdisciplinárného myslenia (Nitra - 20-22.9.2004).
10.10.2004
4.11. 2004 v 17.00 pořádá Masarykova dělnická akademie diskusi s autory publikace Mládež na křižovatce. Diskuse se koná v Lidovém domě, Hybernská 17, místnost č.202
30.09.2004
3.11. 2004 Klub sociologů a psychologů pořádá diskusi s autorem publikace Mládež na křižovatce doc.PhDr.Petrem Sakem, CSc. v budově Politických vězňů 9, Praha 1 v 17.00
30.09.2004
11.10.2004 přednese doc.PhDr, Petr Sak, CSc. v Koclířově v rámci studijního týdne České biskupské konference pětihodinovou přednášku "Převládající kulturní mentalita současné společnosti a dopad na mládež dneška. Profil mladého člověka současnosti." Přednáška bude vychazet z nové publikace Mládež na křižovatce a z dalších poznatků získaných empirickými sociologickými výzkumy.
12.09.2004
V časopise Sociológia 4/2004 byla uveřejněna recenze knihy Mládež na křižovatce od Ladislava Macháčka.
09.06.2004
V deníku Právo se objevila recenze Jana Kellera na knihu Mládež na křižovatce.
22.05.2004
20.05.2004 se v knihkupectví Academia uskutečnil křest nové publikace autorů Petra Saka a Karolíny Sakové Mládež na křižovatce. Publikace přináší nové poznatky o mládeži, které vycházejí z řady empirických sociologických výzkumů realizovaných v rámci grantu MK ČR "Informatizace české společnosti v kontextu globalizace a evropské integrace" a grantu MŠMT ČR "Mladá generace na počátku integrace české společnosti do evropských struktur".
02.02.2004
Referát Globalizace a nová spiritualita z konference Výchovu rozumem obohatit o rozměr srdce a úcty ke všemu živému (Praha, 12. - 14. září 2003).
09.12.2003
Z konference Kariérní vzdělávání (7. mezinárodní konference o informatické podpoře personálních procesů) konané v Praze 29. září - 2. října 2003 pochází referát Stav a vývoj znalostí cizích jazyků české populace.
10.04.2003
Tématem referátu předneseného na konferenci Sociologické a sociálně psychologické souvislosti vstupu České republiky do Evropské unie konané v Praze 15.3.2003 je Vliv europizace na hodnotový systém české společnosti.
24.03.2003
Vystoupení z Evropské mírové konference konané v Praze 21.-22.3.2003 nazvané Faktory ovlivňující mír si nyní můžete přečíst na na našem webu.
11.03.2003
Přečtěte si referát týkající se tématu Digitálních médií a životního stylu.
12.12.2002
V sociologickém časopise vyšla recenze knihy "Proměny české mládeže". Samozřejmě si ji můžete přečíst také na našem webu.
06.04.2002
Language abilities of the young generation z výzkumu "Mladá generace na počátku integrace české společnosti do evropských struktur".
23.11.2001
Další recenze knihy "Proměny české mládeže" převzatá z časopisu "Moderní vyučování".
03.11.2001
Referáty Medializace a digitalizace sociálního pole a životního stylu člověka a Česká mládež - vlastenectví a vytváření evropské identity přednesené na "5th EUROPEAN CONFERENCE OF SOCIOLOGY" v Helsinkách si nyní můžete přečíst i v českém jazyce.
29.10.2001
Kódování stránek bylo v souladu s XHTML normou změněno na UTF-8 - pokud v Internet Exploreru vidíte vidíte místo české diakritiky podivné znaky, ověřte si, že máte nastaveno automatické rozpoznání použitého kódování (View->Encoding->Auto-Select musí být zatrženo).
25.10.2001
Jak jste si jistě všimli, přichystali jsme pro Vás novou podobu našich stránek. Menší změny byly provedeny v grafické úpravě a navigaci, největší změny jsou ale "neviditelné" - kromě využití dynamického generování na straně serveru (php) byl html kód přepsán tak, aby vyhovoval novému standardu XHTML 1.0 Strict. Ke korektnímu prohlížení stránek je potřeba prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.0 a vyšší, nebo Mozilla 0.9 (resp. Netscape 6.1) a vyšší, které podporují současné standardy. Pro návštěvníky se staršími prohlížeči jsou stránky také čitelné, ovšem bez jakékoliv grafické nadstavby. Těmto návštěvníkům se omlouváme a doporučujeme jim upgrade jejich prohlížeče (který je samozřejmě zdarma).
08.09.2001
Dva nové referáty "Medialisation and digitalisation of human's life field and developments of his life style" a "Czech youth - patriotism and formation of european identity" přednesené na "5th EUROPEAN CONFERENCE OF SOCIOLOGY" v Helsinkách.
27.08. 2001
Anglické resumé knihy "Proměny české mládeže" je nyní k dispozici na našich stránkách.
27.08. 2001
Přečtěte si "Influence of Membership in some Spiritual Organisation on Leisure Activities".
27.08. 2001
Osobní stránky na českém internetu - nový příspěvek patřící pod grant Informatizace české společnosti....
27.06. 2001
Informatizace české společnosti v kontextu globalizace a evropské integrace je název grantu MK ČR, na jehož realizaci Insoma pracuje. Brzy očekávejte podrobnější dílčí informace.
07.05. 2001
Přečtěte si anotaci výzkumu "Mladá generace na počátku integrace české společnosti do evropských struktur" a první dílčí výsledky týkající se jazykových znalostí mladé generace.
07.05. 2001
O další přírůstek se rozrostly recenze na Proměny české mládeže.
19.04. 2001
V rubrice recenze přibyly dvě recenze na knihu Proměny české mládeže.
08.02. 2001
Proměny české mládežeChcete se dozvědět více o mládeži z pohledu sociologických výzkumů, prováděných také firmou INSOMA? Informujte se o knize Proměny české mládeže, která vyšla na podzim loňského roku.
08.02. 2001
Spuštěna nová verze webových stránek firmy INSOMA na vlastní stejnojmenné doméně. Nahradila tak staré webové stránky, které běžely pod křídly ADAMu. Všechny informace, které jste mohli nalézti tam, jsou nyní zde v nové podobě a ještě k tomu přibylo něco navíc (viz výše).
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001